Дистрибуција

ДИСТРИБУЦИЈА

ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

”Maрибор” Скопје

Димитрија Благојевски

070/384-771

Миа НГ” Куманово

Ненад Тодоровски

071/870-202

”ТТ Табак“ ДООЕЛ Велес

Тони Жежов

075/216-072

ТП Гони Трејд ГТР Скопје-Тетово

Садмир Арифовиќ

070/560-173

ДПТУ МАКСУС ПРО увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија

Марјан Ѓошев

075/262-636

”Јано Пром 2014” увоз-извоз Охрид-Струга

Никола Костоски

071/231-487

ДПТУ “Макоем Експрес” ДООЕЛ експорт-импорт Кочани

Mихаил Беќарски

078/235-378

Екстра Ване” ДООЕЛ Неготино-Кавадарци-Демир Капија

Стојан Танчев

075/652-349

ДТПУ “Цикарски Компани”, Струмица

Благоја Цикарски

070/214-889

Рапид Трејд ДООЕЛ увоз извоз Битола

Mиле Петровски

070/971-867

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ ЗА ДА ДОБИЕТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ

Вашето име и презиме (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Телефонски број (задолжително)

Предмет

Вашата порака