ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

”Марибор„ Скопје

Димитрија Благојевски

070/384-771

”Миа НГ„ Куманово

Ненад Тодоровски

071/870-202

”ТТ Табак„ ДООЕЛ Велес

Тони Жежов

075/216-072

ТП Гони Трејд ГТР Скопје - Тетово

Садмир Арифовиќ

070/560-173

”ДПТУ МАКСУС ПРО„ увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија

Марјан Ѓошев

075/262-636

”Јано Пром 2014„ увоз-извоз Охрид - Струга

Никола Костоски

071/231-487

ДТПУ "Бобо ЈЛА" ДООЕЛ Кочани

Бобан Трајанов

078/213-917

Рапид Трејд„ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Миле Петровски

070/971-867

ДТПУ “Цикарски Компани„ Струмица

Благоја Цикарски

070/214-889

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ ЗА ДА ДОБИЕТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ

    Вашето име и презиме (Задолжително)

    Вашиот Email (Задолжителнo. За побрз одговор користи телефонски број.)

    Телефонски број (Опционално)

    Предмет

    Вашата порака