Биографија на Бучен Козјак

Не секој почеток има и крај, постојат и оние кои што секогаш се вредни на сеќавање…

Слава на Бога од своето основање во 1983 год.,  па се до денешен ден,  ДПУТ “Бучен Козјак” ДОО успешно се занимава со основната дејност – преработка на млеко и производство на сирења.

 

Да се потсетиме на првите сопственици, а при тоа да акумулираме енергија и да ја продолжиме нивната визија и понатаму со силен претприемачки дух, иновативност и многу труд, сопружниците Бранко Стојковски и Стојка Стојковска кои ја основаа компанијата регистрирани како “Самостоен занаетчија”.

 

Уште од создавањето на млекарата основачите имаат јасно поставена мисија за компанијата, а тоа е:

„ДА СЕ ОТКУПУВА САМО КВАЛИТЕТНО МЛЕКО И ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ПРИРОДНИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СО ВИСОК КВАЛИТЕТ“

Кои со својот вкус поврзуваат генерации на потрошувачи, a нивната најголема вредност се вработените и богатото долгогодишно искуство во создавањето и развојот на брендот.

 

Токму поврзувањето на традиционалниот начин на производство и одговорот на барањата на потрошувачите, веќе четири децении компанијата ја прави препознатлива на пазарот по својот вкус, квалитет и иновативност.

 

Почетоците на компанијата беа тешки, но со напорна работа, професионалност, тимски дух и ентузијазам, успеја да биде една од најпознатите компании во млечната индустрија.

 

Во своите почетоци производството се вршело рачно и во скромни услови во семејната куќа на Стојковски, произведените количини се движеле од 20-50 кг, а набавката на суровина првенствено е од сопствено млекопроизводство и од 2 до 3 млекодобавувачи, но со континуиран раст и развој на друштвото денеска таа бројка е значително зголемена.

 

Од 1996 год. квалитетот на суровината која што се користи во производството се испитува во сопствена лабораторија опремена со млекоанализатори (лактоскани), дигитални Ph метри како и Crio Star Апарат. Постојаните промени и развојни тенденции од оваа област не се заборавени и во овој дел на работата така да постои тенденција за воведување на уште посовремени анализи, тестови за контрола на квалитетот на суровината и одржување на хигиената на високо ниво. Опремата ги задоволува сите потреби на мерење според правилникот за контрола на квалитетот. Во лабораторијата денес годишно се прават околу 60.000 анализи годишно.

 

Токму поради упорноста за квалитет, за своите менаџерски способности и постигнати резултати, Основачот Г-ѓа Стојка Стојковска има добиено многубројни признанија и награди, меѓу кои „Ноемвриската награда“ за најуспешен менаџер во областа на стопанството и приватната дејност во 2002 год. Многубројните деловни контакти, донирање на спонзорства како на физички лица исто така и на многубројни здруженија и невладини организации резултираа со голем број на благодарници, пофалници и друг вид на признанија од кои што само мал дел се изложени во деловните простории како доказ за успешноста во работењето и несебичноста и хуманоста да се помогне на друг во тешките моменти.

 

Растот и развојот на друштвото се обележува со инвестиции во опрема, машини и градежни објекти, со што во 2004 год. постојниот производствен погон е проширен кој овозможува зголемена продуктивност и рентабилност во работењето, а исто така изградени се и деловни простории за администрацијата.

 

Наследниците на бизнисот г-ѓа Снежана Станојковиќ и г-дин Слободан Стојковски ја обележија историски значајната 2013 година кога Бучен Козјак го купува објектот во населба Доброшане каде што фабриката се наоѓа денес. На површина од 8600 м2 со вкупен капацитет на откуп и преработка околу 50.000 литри дневно, од 700-800 домашни млекодобавувачи-кооперанти, млекарата брои 110 вработени, 9 овластени дистрибутери на готови производи, 7 откупувачи на сурово млеко, со развиена продажна мрежа на територија на целата држава.

 

Суровината се набавува од домашни млекодобавувачи, со кои имаме воспоставена партнерска и  долгорочна соработка. Досега имаме иницирано и реализирано повеќе различни заеднички проекти со фармерите во насока на унапредување и развој на примарното производство. Од едукација со наши доктори ветеринари, обезбедување на опрема за олеснето и поквалитетно работење, финансирање со безкаматни заеми за зголемување на количините на откуп на суровина како потреба од наша страна, а порентабилно и квалитетно работење на страна на кооперантите. И во иднина се планирани проекти за остварување на поставените стратегии на компанијата од аспект на развој, унапредување и обезбедување на квалитетна суровина како основа за производсво на висококвалитетни млечни производи.

 

Во асортиманот на производи водечка улога во производство и продажбата ја има јогуртот, кој навистина е синоним за „Бучен Козјак“ и генерално прва перцепција од страна на потрошувачите за компанијата. Како дел од таа програма е и пробиотскиот јогурт, кој беше одговор токму на потребите од потрошувачите и во последниве години и бележи континуиран и стабилен раст во продажбата.

 

Киселите млека и кравјо и овчо, кои се типични традиционални производи препознатливи за потрошувачите со кајмакот на површината на производот се извојуваат на пазарот.  Не заостанува и тврдата програма, која се повеќе зазема пазарно учество во продажбата, бели сирења – кравјо мешано и овчо, жолти сирења и кашкавал.

 

Комбинација од традиционални рецепти на производство во индустриски капацитети е резултат на добра организација, инвестиции и голема посветеност во одржување на стандардите за квалитет. Секоја година реализираме инвестиции во опрема, машини, иновации во процесите за реазилација на поставените цели кои се неопходни за одржувањето на растот и развојот на брендот.

 

Бучен Козјак ја негува својата политика за квалитет, посветено работи кон остварување на поставените цели и се стреми кон усовршување на производствените капацитети и персоналот, како и унапредување на работната атмосфера.

 

Работи во согласност со ХАСАП принципи на работење, како системски превентивен пристап кој се применува во прехранбената индустрија за идентификување на потенцијалните ризици и соодветни активности за исполнување на стандардот.

 

Бучен Козјак ги исполнува барањата на стандардот за квалитет ISO 9001:2015. Според овој стандард компанијата се обврзува во целост да ја спроведува политиката за квалитет која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет.

 

Бучен Козјак има добиено QUDAL медал за квалитет од страна на швајцарската организација за сертификација ICERTIAS во 2014 година.

 

Покрај тоа, Бучен Козјак произведува во согласност со HALAL стандардот за квалитет – ги применува дефинираните прописи за HALAL квалитет во процесот на производство.

 

Производите на „Бучен Козјак“ се препорачани и од Здружението на педијатри на Македонија.

 

Здружението на педијатри на Македонија, врз основа на спроведени сопствени истражувања, донесе одлука да го додели знакот “Препорачано од Здружението на педијатри на Македонија“ на компанијата „Бучен Козјак“.

 

Бучен Козјак континуирано вложува и во развојот на човечкиот капитал, преку едукација на вработените, посета на обуки, семинари, учество на саеми и студиски патувања со цел да се следат најновите трендови во млечната индустрија и иновации.

 

Како општествено одговорна компанија, Бучен Козјак има реализирано инвестиции во “Зелени проекти”, со што дава огромен придонес кон определбите за одржлив развој во енергетскиот систем и искористување на алтернативни извори на енергија. Изградена е фотоволтаична централа сo капацитет од 263,45 kWp, со вкупно 585 модули, на производствениот погон кој задоволува еден дел од потребите на елекрична енергија. Во завршна фаза е и инсталација на гасна станица, за замена на нафта како енергенс. И двете инвестиции се со значаен очекуван придонес за енергетска ефикасност, но и придонес за заштита на животната средина и развивање на т.н зелена економија.

 

Следењето на навиките и потребите на потрошувачите отсекогаш го дефинираат развојниот тек на асортиманот на производите, а квалитетот секако е главниот фокус на внимание.

 

Обезбедување на висококвалитетна суровина од домашни фарми, природни состојки без додатоци, традиционални рецепти, надополнети осовремени технолошки постапки, се основа на производите на Бучен Козјак, чии нутритивни вредности одговараат на големиот спектар на корисници на млечни производи кои ги препознаваат автентичните вкусови.

ОСНОВАЧИ НА „БУЧЕН КОЗЈАК“

Бранко Стојковски

Стојка Стојковска

НАШАТА ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визија:

Тенденција за преструктурирање во компанија со докажани брендирани производи, кои што ќе овозможат на потрошувачите здрав начин на исхрана.

Мисија:

Менаџментот и вработените настојуваат да произведуваат висококвалитетни млечни производи кои што ќе им овозможат на крајните корисници да ги задоволат своите потреби, а при тоа да консумираат природни и на традиционален начин подготвени производи.

Фотографии од Објект и Погон

Признанија

Бидете во тек со „Бучен Козјак“ на нашиот блог