Контакт

Get in touch with us

Say Hello! Don't be shy.

БУЧЕН КОЗЈАК

ул. Козјачка бр.11

Куманово 1300, Македонија

Email:  bucenkozjak@bucenkozjak.mk

Телефон: +389 31 475 230

  Вашето име и презиме (задолжително)

  Вашиот Email (задолжително)

  Телефонски број (задолжително)

  Предмет

  Вашето професионално резиме (задолжително) (pdf, doc, docx, txt)

  Вашата фотографија (задолжително) (png, jpg, jpeg, gif)

  Вашата порака

   Вашето име и презиме (задолжително)

   Вашиот Email (задолжително)

   Телефонски број (задолжително)

   Предмет

   Вашата порака