Бучен Козјак со нова набавка на опрема за фармери

Бучен Козјак со нова набавка на опрема за верните фармери за одржување и подобрување на квалитетот на сировото млеко, со што се гарантира квалитетот на млекото и производите кои ги произведува млекарата Бучен Козјак, а за истите кои гарантираме производи создадени за здравјето на човекот.

*Кликни на сликата за подобар квалитет