“Готвиме со Децата и Бучен Козјак” – Детски Гастро Настан

На ден 01.06.2019 (Сабота) во Ресторан Аурум – Битола се организира Детски Гастро Хепенинг “Готвиме со Децата и Бучен Козјак”.

Свечено ги покануваме сите деца во придружба со родители да учествуваат на настанот или пак не посетат во публиката. Следи ја детелинката!

Препорачано од “Здружение на Педијатри на Република Македонија”.