На годинешната листа се најдоа 15 жени кои се на високи менаџерски позиции или членови во управни одбори на компании, банки, фабрики, маркетинг компании, жени кои основале свој приватен бизнис и успешно го развиваат надвор од границите на државата.

Меѓу нив се наоѓа нашиот генерален менаџер Анита Спасовска.

Дознајте повеќе тука.