Јогуртот претставува вистинска ризница на протеини, витамини, минерали и одличен извор на калциум, со еден збор тој е извонреден киселомлечен пијалок кој со секојдневно консумирање ги задоволува потребите од здрава храна.

Кај дијабетес тип 2, телото не произведува доволно инсулин или клетките во телото развиваат отпорност на инсулин, притоа нивото на шеќер во крвта се покачува.

Во текот на првата студија, имало околу 15.000 случаи на дијабетес тип 2. Кога статистички ги обработиле вкупниот внес на млечни производи не е пронајдено никакво влијание врз ризикот од дијабетес. Меѓутоа, кога бил изолиран јогурт самостојно, откриена е корелација дека со консумирање на јогурт еднаш дневно го намалува ризикот за околу 17 проценти.Јогуртот претставува вистинска ризница на протеини, витамини, минерали и одличен извор на калциум, со еден збор тој е извонреден киселомлечен пијалок кој со секојдневно консумирање ги задоволува потребите од здрава храна.

Кај дијабетес тип 2, телото не произведува доволно инсулин или клетките во телото развиваат отпорност на инсулин, притоа нивото на шеќер во крвта се покачува.

Во текот на првата студија, имало околу 15.000 случаи на дијабетес тип 2. Кога статистички ги обработиле вкупниот внес на млечни производи не е пронајдено никакво влијание врз ризикот од дијабетес. Меѓутоа, кога бил изолиран јогурт самостојно, откриена е корелација дека со консумирање на јогурт еднаш дневно го намалува ризикот за околу 17 проценти.Јогуртот претставува вистинска ризница на протеини, витамини, минерали и одличен извор на калциум, со еден збор тој е извонреден киселомлечен пијалок кој со секојдневно консумирање ги задоволува потребите од здрава храна.

Кај дијабетес тип 2, телото не произведува доволно инсулин или клетките во телото развиваат отпорност на инсулин, притоа нивото на шеќер во крвта се покачува.

Во текот на првата студија, имало околу 15.000 случаи на дијабетес тип 2. Кога статистички ги обработиле вкупниот внес на млечни производи не е пронајдено никакво влијание врз ризикот од дијабетес. Меѓутоа, кога бил изолиран јогурт самостојно, откриена е корелација дека со консумирање на јогурт еднаш дневно го намалува ризикот за околу 17 проценти.The yogurt is real treasure with a lot of proteins, vitamins, minerals and it is an brilliant source for calcium, with one word the yogurt is incredible beverage for every day consuming and give you all your needs for healthy life.

When a person have diseases like diabetes type 2, the body does not produce enough insulin and the cells build resistance on insulin, by the way the level of sugar in the blood gets higher.

In that study, there was 15.000 cases with diabetes type 2. When they assume the results, milk products does not have any risk for diabetes. But, when the yogurt was isolated from them, it was discovered that the drinking yogurt with only once a day lower the risk for getting diabetes for 17 percent.