Што означува новиот бренд идентитет на Бучен Козјак?

Што означува новиот бренд идентитет на Бучен Козјак?

Логото како еден од примарнините елементи на визуелниот идентитет

претставува првиот контакт на запознавање, перцепција и креирање свесност во релација конзумент-бренд.

Бучен Козјак е млекарница која има полни 35 години, а во основата на својата неколку декадна позиција ги обединува фамилијарноста, традицијата и квалитетот како основни вредности. Но, Бучен Козјак во последните години вложи значителни ресурси и во иновации, се со цел задржување на врвниот квалитет.

Па оттука и потребата, овие проемни да се усогласат со естетиката на логото на копманијата и дизајнот на амбалажите на производите.

Логото на Бучен Козјак што до скоро се користеше со препознатливата кружна форма и серифна типографија, која ја прати линијат на логото со кириличен и латиничен испис, присутен е повеќе од три децении на пазарот. Во оваа композиција се приклучуваат и уште четири други елементи: година на основање, иницијални букви на основачите, кои се впишани во детелинка со кружна форма. И последниот елемент е буквата “Б” иницијалот на брендот, централно поставен.

Ваквиот тип на логоа е карактеристичен за тој период кога е е основана компанијата.

Предизвикот за ребрендирање во делот на визуелниот идентитет, односно креирање на ново лого за компанија со долгогодишна традиција претставува храбар потфат.

Целта на ребрендингот е да се задржат сите елементи но да се раскаже на визуелен јазик кој ќе функционира на сегашните дизајнерски трендови.

Главниот мотив во новото лого е зелента детелинка која го завзема централниот дел на логото односно на местот на буквата “Б”.

Детелинката со четири листа ја симболизира среќата и успехот на Бучен Козјак (фамилијарниот бизнис). Дизајнирана е во зрачна асиметрија со четири листа.

Поединечно секој лист претставува “срце”, симбол за љубов и посветеност кон професионалниот пристап и контиунираниот квалитет. Срцето освен што се појавува как секундарен елемент во детелинката, овој симбол е носечки елемент кој е акцентиран на амбалажите од течната линија продукти.

Типографијата на исписот “Бучен Козјак” повторно е со серифен фонт но со модерен стилизиран пристап, многу помасивен за разлика од предходниот.

Поставеноста на исписот е во вертикална композиција со цел да се добие јасна видлива перцепција.

Обраќајќи се директно на постојните купувачи, но и на новите генерации, “Бучен Козјак” со ребрендирањето гласно и прецизно порачува: – Остануваме свои, работиме од срце, во ритам со сегашноста, сосема подготвени за иднината.